ผ้าฝ้ายยกดอกมัดหมี่ 5 ตะกอ 5 สี

มัดหมี่ลวดลายไทยประยุกต์ ธรรมะชาติ ผ้าทอมือ สระแก้ว


2018-10-30 23:32

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 262

ผ้าฝ้ายยกดอกมัดหมี่ 5 ตะกอ 5 สี

มัดหมี่ลวดลายไทยประยุกต์ แนวมัดหมี่ที่มีชีวิตชีวา มีคุณค่าเสน่ห์ ผ้าทอมือ

1,490 บาท


เสน่ห์ผ้าไทย เสน่ห์ผ้าทอมือ ธรรมะชาติ ผ้าทอมือ สระแก้ว
ผ้าฝ้ายยกดอกมัดหมี่ 5 ตะกอ


การสืบสานงานหัตถศิลป์ แผ่นดินแม่ การสร้างคุณค่า จากพลังแห่ง ภูมิปัญญาไทย การออกแบบ ผ้าไทย ให้มีความร่วมสมัย เสน่ห์ผ้าไทย เสน่ห์ผ้าทอมือ จากเส้นใยธรรมชาติ ภายใต้แบรนด์ "ธรรมะชาติ ผ้าทอมือ สระแก้ว" โทร. 091-828-2454 Email [email protected] Line Id.918282454

0