ผ้าคลุมไหล่ยกดอก ลายลูกแก้วราชวัตรใหญ่

ธรรมะชาติ ผ้าทอมือ สระแก้ว


2018-11-04 19:29

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 375

ผ้าคลุมไหล่ยกดอก ลายลูกแก้วราชวัตรใหญ่

ผ้าคุมไหล่ยกดอก ลายลูกแก้วราชวัตรใหญ่ เนื้อนุ่ม ไม่ระคายเครือง ต่อผิว

1,490 บาทการสืบสานงานหัตถศิลป์ แผ่นดินแม่ การสร้างคุณค่า จากพลังแห่ง ภูมิปัญญาไทย การออกแบบ ผ้าไทย ให้มีความร่วมสมัย เสน่ห์ผ้าไทย เสน่ห์ผ้าทอมือ จากเส้นใยธรรมชาติ ภายใต้แบรนด์ "ธรรมะชาติ ผ้าทอมือ สระแก้ว" โทร. 091-828-2454 Email [email protected] Line Id.918282454

0