มาปลุกหัตถศิลป์ไทย กับความเก๋ไก๋ของ ผ้าขาวม้า เนื้อนุ่ม


2018-12-13 20:04

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 180

ผ้าขาวม้าไทย ผ้าขาวม้า เนื้อนุ่ม มีเอกลักษณ์ ในตัวเองสูงมาก นอกจากสะท้อน ความเป็นไทย ได้เป็นอย่างดี ยังมีสีสันที่สวยงาม ใช้ประโยชน์ ได้หลากหลาย เป็นผ้าสารพัดประโยชน์ ส่วนใหญ่ จะเป็นกลุ่มคน มีอายุหน่อย ที่นิยมใช้ผ้าข้าวม้า แต่ในปัจจุบัน พบว่าคนรุ่นใหม่ ก็ให้ความสนใจ ผ้าขาวม้า เนื้อนุ่ม อยู่ไม่น้อย มีการประยุกต์ใช้ ให้เป็นแฟชั่น มากขึ้น...

ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมานี้ ผ้าขาวม้า เนื้อนุ่ม ได้ถูกพูดถึง และได้รับ การสนับสนุน ในวงกว้าง ไม่ว่าจะทาง ภาครัฐบาล ที่มีโครงการ "โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย" เป็นหนึ่ง ในโครงการ สานพลังประชารัฐ ดึง ผ้าขาวม้า เนื้อนุ่ม ให้คนไทยกลับมาสนใจ และใช้งาน อย่างกว้างขวาง

หัวใจสำคัญ ในการเลือกซื้อ ผ้าขาวม้า เนื้อนุ่ม นั้น ไม่ใช่แค่ เรื่องผ้า สีสันที่ถูกใจ อย่างเดียวเท่านั้น ต้องอย่าลืมถาม "ทอมือหรือเปล่าจ๊ะ" เพราะถ้าเป็น ผ้าขาวม้า เนื้อนุ่ม ต้องเป็น “ผ้าขาวม้า เนื้อนุ่ม ทอมือ” ถึงจะตอบโจทย์ ความเป็น ผ้าขาวม้า เนื้อนุ่ม แบบออริจินัล

ซึ่ง ผ้าขาวม้า เนื้อนุ่ม ทอมือ นอกจากจะมีคุณค่า ทางด้านงานฝีมือ ที่ชาวบ้านตั้งใจ ทอด้วยใจ และยังงดงาม ด้วยอัตลักษณ์ ของลายผ้า แต่ละท้องถิ่น ที่สำคัญคือได้ช่วยเหลือ ชุมชนผู้ผลิตโดยตรง เพื่อสืบสาน ความงาม ของหัตศิลป์ท้องถิ่นไทยนี้ ให้ยั่งยืนต่อไป

การสืบสานงานหัตถศิลป์ แผ่นดินแม่ การสร้างคุณค่า จากพลังแห่ง ภูมิปัญญาไทย การออกแบบ ผ้าไทย ให้มีความร่วมสมัย เสน่ห์ผ้าไทย เสน่ห์ผ้าทอมือ จากเส้นใยธรรมชาติ ภายใต้แบรนด์ "ธรรมะชาติ ผ้าทอมือ สระแก้ว"


การสืบสานงานหัตถศิลป์ แผ่นดินแม่ การสร้างคุณค่า จากพลังแห่ง ภูมิปัญญาไทย การออกแบบ ผ้าไทย ให้มีความร่วมสมัย เสน่ห์ผ้าไทย เสน่ห์ผ้าทอมือ จากเส้นใยธรรมชาติ ภายใต้แบรนด์ "ธรรมะชาติ ผ้าทอมือ สระแก้ว" โทร. 091-828-2454 Email [email protected] Line Id.918282454

0