ธรรมะชาติ ผ้าทอมือ หนึ่งในของดีประจำจังหวัดสระแก้ว


2019-01-03 12:12

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 1,164

ธรรมะชาติ ผ้าทอมือ หนึ่งในของดีประจำจังหวัดสระแก้ว

ประกอบด้วย

  1. ข้าวหลามบ้านพร้าว
  2. แคนตาลูป
  3. หมูยอวัฒนา
  4. ชมพู่หวานคลองหาด
  5. ผ้าทอมือ สระแก้ว

ชุมชนทอผ้า ผ้าทอมือ สระแก้ว เป็นชุมชน ที่อพยพย้ายถิ่น มาจากนครเวียงจันทร์ ประเทศลาว ชาวบ้านส่วนใหญ่ มีอาชีพทำนา การทอผ้านั้น เป็นการสืบทอด มาจากบรรพบุรุษ ที่ได้นำการทอผ้า และอุปกรณ์ ติดตัวมาจาก นครเวียงจันทร์ ในอดีต การทอผ้า เป็นการทอเพื่อ เป็นเครื่องนุ่งห่ม สำหรับสมาชิก ในครอบครัว นำไปไหว้ผู้ใหญ่ หรือเป็นของฝาก เมื่อมีเทศกาลต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ วัสดุที่ใช้ในการทอผ้า ผ้าทอมือ สระแก้ว นั้นเป็นการ ปลูกหม่อน เลี้ยงไหมเอง พันธุ์ไหม ก็ได้นำมาจาก เวียงจันทร์ เช่น พันธุ์หม่อนนางคำ หม่อนลาย และมีเคล็ดลับ ในการเลี้ยงไหม ให้ออกไข่มากๆ โดยการให้ เด็กเล็กๆ ขึ้นไปนั่งทับ ก็จะทำให้ตัวไหม ออกไข่ได้มากซึ่งเป็นความเชื่อ มาแต่โบราณ กล่าวสืบต่อกันมา

อัตลักษณ์/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ผ้าทอมือ สระแก้ว

สมาชิกกลุ่ม ได้ร่วมกันพัฒนา การทอผ้า ผ้าทอมือ สระแก้ว มีการเดินด้าย มัดหมี่ ย้อมสี และทอผ้า ด้วยตนเอง จึงทำให้คุณภาพของ ผ้าทอมือ สระแก้ว มีเนื้อแน่น สีไม่ตก รักษาง่าย สวมใส่สบาย ราคาย่อมเยา มีสีสันเป็นที่ต้องการ ของลูกค้า มีลายผ้า ที่หลากหลาย แปลกใหม่ โดยเฉพาะลายผีเสื้อ ถือเป็นลายผ้า ผ้าทอมือ ประจำจังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้ยังมี ผลิตภัณฑ์ หลากหลายชนิด เช่น ผ้า ๒ ตะกรอ ผ้า ๔ ตะกรอ ผ้าถุง ผ้าพื้น ผ้าโสร่ง และเสื้อสำเร็จรูป

สนใจผลิตภัณฑ์ ธรรมะชาติ ผ้าทอมือ สามารถสั่งซื้อได้ที่

  1. สั่งซื้อผ่าน ระบบตะกร้าสินค้า
  2. สั่งซื้อผ่าน LINE: 918282454
  3. สั่งซื้อผ่าน Facebook: ธรรมะชาติ ผ้าทอมือ สระแก้ว
  4. สั่งซื้อทางโทรศัพท์ โทร. 091-828-2454

การสืบสานงานหัตถศิลป์ แผ่นดินแม่ การสร้างคุณค่า จากพลังแห่ง ภูมิปัญญาไทย การออกแบบ ผ้าไทย ให้มีความร่วมสมัย เสน่ห์ผ้าไทย เสน่ห์ผ้าทอมือ จากเส้นใยธรรมชาติ ภายใต้แบรนด์ "ธรรมะชาติ ผ้าทอมือ สระแก้ว" โทร. 091-828-2454 Email [email protected] Line Id.918282454

0